Return on investment

return on investment

ROI (return on investment) betyder på svenska, avkastning på investering. Uttrycket kommer från finansvärlden och innebär vad för avkastning man. En investerare kan inte utvärdera en investering, vare sig det är en aktie, obligation, fastighet, option eller ett samlarobjekt, utan att först kunna räkna ut ROI. Denna beräkning utgör basen för alla informerade investeringsbeslut. Även om beräkningen hela tiden är densamma, så finns det unika variabler. Vägen till Return On Investment – utdelning från det man investerat – går via engagemang. Engagemang hos dig och hos dina medarbetare. Det engagemang du ger som ledare, får du direkt tillbaka från dina medarbetare. Det engagemang du ger som producent, får du tillbaka från dina kunder. Men vad ger du till dem.

Return on investment - man

English When you use AdWords to increase conversions such as sales, leads, and downloads, it's a good idea to measure your return on investment ROI. English It is also necessary that projects should yield a return on investment in them, and here a wide range of options are available to us. ROI kan anges i olika format beroende på sammanhang. Det investerade kapitalet kan exempelvis vara placerat i byggnader, projekt, maskiner eller andra företag. Be om en idé och kostnaden för den. Avkastning på investering Begreppet avkastning på investering Return on Investment, ROI används ofta för att beräkna och utvärdera en investering. Lansering av nya produkter? return on investment

Return on investment Video

How To... Calculate ROI and Payback in Excel 2013

0 kommentarer