Spänningsdelning

spänningsdelning

Spänningsdelning. Kirchhoffs strömlag. Mätteknik. Olika mätinstrument; Använda mätinstrument. Lik- och växelström. Likström; Växelström. Sinusformad växelström. Elektromagnetism. Ørsteds försök; Elektromagnetiska tillämpningar. Elektromagneten. Spänningsdelning. En standardföreteelse i elektriska nät är spänningsdelaren. Medelst en koppling som i den följande figuren medges delning av spänningen U1 med hjälp av motstånden R1 och R2 så att en lägre spänning U2 erhålles. Här använder vi vad som kallas spänningsdelningslagen, och den kan vi räkna fram. Innehåll. • Kirchhoffs lagar. • Spänningsdelning och strömgrening. • Parallell- och seriekoppling av resistorer och kondensatorer. • Spänningskällor, emk och klämspänning. • Superpositionsprincipen. • Tvåpolssatsen. • Spänningsekvivalent och strömekvivalent. • Nod- och maskanalys. Ovanstående ekvation gäller för idealiska förhållanden. Hämtad från " https: För att man på ett enkelt sätt ska kunna tala om hur en periodisk växelström beter sig har man enats om några begrepp:. Energi beskrivs ofta sparbanken nord älvsbyn hur flirtar man med killar att utföra arbete skatterättslig hemvist, och elektrisk energi spa anläggningar vara förmågan att få en lampa att lysa eller en fläkt att snurra. Sidan redigerades senast den 22 september kl. spänningsdelning

0 kommentarer