Svenska vapen

svenska vapen

Svenska vapen används på senare år i konfliktområden såsom Burma (, och ), Colombia, Pakistan, Irak, Afghanistan och Somalia. År användes granatgevär av modell Carl Gustaf av Burmas armé trots EU:s vapenembargo sedan Vapnen hade ursprungligen exporterat till Indien, och levererats  ‎Svensk krigsmaterielindustri · ‎Regelverk kring export av · ‎Kritik. Egentligen är krigsmateriel den korrekta termen för det som vi i vardagligt tal brukar kalla vapenexport. Med krigsmateriel menas inte bara vapen som till exempel granater och gevär utan även annan militär materiel som till exempel bandvagnar och radarutrustning. Krigsmateriel kan också innebära tjänster, metoder. Svenska försvaret går i väntans tider. Leverans av stora vapensystem väntar de närmaste åren. Från upphandling av ny automatkarbin till högteknologiska stealth-helikoptrar. Många av projekten har dock blivit försenade och fördyrade. Men en del har redan börjat levererats.

Svenska vapen Video

Lego Vapen (svenska)

Svenska vapen - storstadsregionerna

Själva minan utgörs av en Robotsystem 70 Robotsystem 70 RBS 70 är ett lätt och snabbgrupperat robotsystem. För att ha råd med denna politik ansågs det nödvändigt att vi också kunde exportera krigsmateriel till andra för att inte utvecklingskostnaderna skulle bli allt för höga. Viss information finns att tillgå men som vanligt omges vapenexport av en omfattande sekretess. Lagen säger inte vilka länder som får och inte får köpa vapen av Sverige, men den definierar i grova drag de grundläggande principerna för vapenexporten. Stridsfordon 90 Bandvagn svenska vapen

0 kommentarer